“Diễn Đàn Giải Thưởng Nobel Hòa Bình Năm 2013″ by Derek Le, Intern

The following post was written in Vietnamese by Derek Le, Nobel Peace Prize Forum intern. Please share it with the Vietnamese-speaking community and post a comment!

Là một trong những giải thưởng danh giá nhất trên thế giới, giải thưởng Nobel Hòa Bình được nhắc tới trong bức di chúc của ngài Alfred Nobel nhằm tôn vinh những người có mong muốn chấm dứt chiến tranh và xây dựng hòa bình như ông. Diễn đàn giải thưởng Nobel Hòa Bình là một sự kiện được tổ chức với mục đích truyền cảm hứng giúp thế hệ trẻ vươn tới một tương lai tốt đẹp, không còn chiến tranh và xung đột trên thế giới. Sự kiện năm nay có sự góp mặt của tiến sĩ Muhammad Yunus, tiến sĩ Paul Farmer, Tawakkol Karman, và Nina Easton. Tiến sĩ Muhammad Yunus đã đạt giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2006 do có công giúp đỡ người dân nông thôn ở Bangladesh. Trong khi đó, Tawakkol Karman đã đạt giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2011 vì những việc làm nhân đạo của cô nhằm giúp đỡ phụ nữ và trẻ em ở Yemen. Để biết thêm thông tin chi tiết về những diễn giả của sự kiện năm nay xin mời quý vị truy cập trang web chính thức của sự kiện: nobelpeaceprizeforum.org.

This entry was posted in 2013 Forum, Laureate, Student Perspectives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>